Du học sinh

VŨ PHƯƠNG THẢO

VŨ PHƯƠNG THẢO

Xin chào! Tôi là Phương Thảo, 16 tuổi, học sinh của Westbourne School tại xứ Wales.

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

Học viên trường UMC High School (Canada)

Vũ Quỳnh Mai

Vũ Quỳnh Mai

Học sinh trường DLD College London (Vương Quốc Anh)

Nguyễn Mỹ Huyền

Nguyễn Mỹ Huyền

Sinh viên chuyên ngành Hospitality - Hotel Operation Management, Trường Centennial College

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Thành

Du dọc là cánh cửa chào đón chúng ta tới một tương lai rộng mở hơn, song mặt khác sẽ có rất nhiều khó khăn mà chúng ta phải tự mình đối mặt, đòi hỏi phải có một nghị lực tốt để vượt qua thời gian đầu.

Back to top