Chương trình học

Các khóa học tại Tương Lai Xanh Việt Nam được thiết kế phù hợp với nhu cầu và mục đích học tập của từng đối tượng học viên. Đến nay, chúng tôi tự tin khẳng định 95% học viên học xong khóa học đạt được mục tiêu đề ra và 99% học viên hài lòng với khóa học.

Các khóa học tại Tương Lai Xanh Việt Nam

1. IELTS

- Đối tượng: Mọi đối tượng, từ những người chưa biết gì về IELTS hoặc chưa có kiến thức căn bản về tiếng Anh đến những người muốn cải thiện số điểm của mình

- Lớp học:

+ Pre IELTS: Dành cho những học viên chưa biết gì về IELTS, chưa có hoặc mới có kiến thức căn bản của tiếng Anh

+ IELTS Foundation: Khóa IELTS cơ bản, dành cho những học viên đã có kiến thức nền tảng, bắt đầu tìm hiểu về kỳ thi IELTS

+ IELTS Intensive: Khóa học chuyên sâu, giúp học viên nâng cao khả năng tiếng Anh và cải thiện điểm số IELTS

+ IELTS 5+: Dành cho những học viên từ trình độ Intermediate (theo khung tham chiếu Châu Âu), muốn nâng cao band điểm của mình để phục vụ các mục đích như đi du học, xin học bổng, xin việc làm ...

- Sĩ số: 5 – 10 học viên

- Thời lượng: 80h/khóa

2. TIẾNG ANH GIAO TIẾP

- Đối tượng: từ 15 tuổi

- Trình độ: Beginner, Elementary, Pre Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced

- Sĩ số: 10 – 15 học viên

- Thời lượng: 48h/khóa (Riêng khóa Beginner là 36h)

3. ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Đối tượng: Học sinh THPT

A. Ôn thi tốt nghiệp THPT

- Sĩ số: 10 – 15 học viên

- Thời lượng: 48h/khóa

B. IELTS

4. TIẾNG ANH TRẺ EM

- Đối tượng: từ 6 – 10 tuổi

- Sĩ số: 10 – 15 học viên

- Thời lượng: 60h/khóa

5. TIẾNG ANH THCS

- Đối tượng: từ 11 – 15 tuổi

- Sĩ số: 10 – 15 học viên

- Thời lượng: 60h/khóa

6. LỚP NHÓM

- Đối tượng: Học viên muốn học theo nhóm

- Sĩ số: Từ 2 – 9 người

- Thời lượng: 36h/khóa

7. LỚP CHUYÊN BIỆT

- Đối tượng: có nhu cầu học đặc biệt

- Sĩ số: 01 học viên

- Thời lượng: 36h/khóa

8. TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

- Đối tượng: Các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo tiếng Anh cho người lao động

- Trình độ: Beginner, Elementary, Pre Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced

- Sĩ số: 10 – 15 học viên

- Thời lượng: 48h/khóa (Riêng khóa Beginner là 36h)

Chia sẻ:

Back to top