Middlesex University

- Học bổng 50% học phí năm học đầu tiên dành cho những học sinh xuất sắc cho kỳ nhập học tháng 9/2017.

Học sinh đăng ký học trước ngày 9/06/2017 có điểm trung bình 8.0/10 trở lên có quyền được xin xét học bổng.

Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 03/07/2017

- Học bổng £1000 (~29 triệu)

Yêu cầu: IELTS 5.0 trở lên

- Học bổng £2000 (~58 triệu) 

Yêu cầu: Điểm trung bình GPA 8.0/10 trở lên

Hạn xin học bổng 31/05/2017

 

Chia sẻ:

Back to top